افشای جاسوسی های انگلیس؛

کشف وسیله جاسوسی انگلیس از آلمان +تصویر

انگلیس نیز با نصب وسیله ای در آلمان از این کشور جاسوسی می کرده است.

آخرین اخبار