چه کسی نظام را تهدید به افشای اسرار می‌کرد؟

آیت‌الله هاشمی، در مورد کسانی که با دروغ در انتخابات ۸۸، کشور را با انواع تهدیدهای امنیتی مواجه کرده و مسبب تحریم‌های بیشتر شدند، صحبتی به میان نیاورده است.

آخرین اخبار