افشاگری کارمند بیمه ایران در مورد انتصابات دولت تدبیر و امید در این شرکت

یکی از کارمندان شرکت بیمه ایران در خصوص انتصابات اخیر این شرکت یادداشتی نوشته و دست به افشای روابط برخی از مسئولین جدید در این شرکت زده است.

آخرین اخبار