ترفند یک شرکت لبنیاتی برای فروش شیر پس از ماجراهای پالم+ تصاویر

استفاده از پالم در لبنیات در چند هفته گذشته جنجالی شده است.افشاگری وزارت بهداشت در این باره، با کاهش فروش لبنیات مخصوصا نوع پرچرب مواجه شده است.

آخرین اخبار