سرمربی پرسپولیس به زودی دست به افشا گری می زند

دایی:حاضر نیستم تحت هر شرایطی در پرسپولیس بمانم

سرمربی پرسپولیس حرف های زیادی برای گفتن دارد که به زودی آنها را مطرح می کند تا حقایقی که از نظر او پنهان مانده است روشن شوند.

آخرین اخبار