برنامه‌های جدید آژانس امنیت آمریکا برای کاهش افشاگری‌های آینده

آژانس امنیت ملی آمریکا که نگران تکرار افشاگری‌های احتمالی اسناد فوق محرمانه خود است تمهیدات جدیدی را اجرا می‌کند.

آخرین اخبار