تیراندازی در کالیفرنیا / یک افسر پلیس افسر دیگر را به ضرب گلوله کشت

یک افسر پلیس ترانزیت در ایالت «کالیفرنیا» به سمت یک افسر دیگر پلیس تیراندازی کرد و او را به ضرب گلوله کشت.

آخرین اخبار