رویارویی معترضان و پلیس ضد شورش در نزدیکی دانشگاه سنت لوئیس

معترضانی که علیه قتل یک جوان سیاه پوست دیگر توسط یک مامور پلیس آمریکا در سنت لوییس تظاهرات کرده اند در نزدیکی دانشگاه سنت لوئیس با پلیس ضد شورش رویارو شدند.

آخرین اخبار