وصیتنامه خلبان سعودی، پس از بمباران مردم یمن

العنزی، خلبان عربستانی که پس از مشاهده تصاویر کودکان کشته شده یمنی اقدام به خودکشی کرد در وصیت نامه اش از همکاری با قاتلان مردم یمن اظهار انزجار کرده است.

آخرین اخبار