وابستگی فامیلی افسر اسیر اسرائیلی با وزیر جنگ تایید شد

ارتش رژیم ‌صهیونیستی امروز پس از اعلام مرگ نظامی مفقودشده این رژیم، رسما اذعان کرد این فرد با وزیر جنگ رژیم اسرائیل نسبت فامیلی نزدیک دارد.

آخرین اخبار