رئیس شبکه بهداشت شهرضا:

غربالگری افسردگی در زنان باردار، در شهرضا انجام می‌شود/باید بخش روانپزشکی بیمارستان صاحب الزمان راه‌اندازی شود

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرضا گفت: با توجه به اینکه بارداری افسرده‌زا است غربالگری افسردگی در زنان باردار در شهرضا انجام می‌شود.

مسئول امور اجتماعی فرمانداری شهرضا:

افسردگی و نبود نشاط اجتماعی در جامعه سبب بروز خودکشی می‌شود/بیش از ۸۰ درصد آمار خودکشی را زنان متأهل تشکیل می‌دهند

مسئول کمیسیون دفتر امور اجتماعی فرمانداری شهرضا گفت: متأسفانه افسردگی و نبود نشاط اجتماعی در جامعه سبب بروز خودکشی می‌شود که در تمام دنیا این پدیده شایع است.

مدیر گروه سلامت روان مرکز بهداشت اصفهان:

آموزش و غربالگری دو وظیفه ادارات در پیشگیری از خودکشی است/ اجرای برنامه نظام مراقبت اولیه در شهرضا

مدیر سلامت روان مرکز بهداشت اصفهان گفت: پیشگیری از خودکشی یک وظیفه همگانی است و آموزش و غربالگری دو وظیفه ادارات در پیشگیری از خودکشی است.

آخرین اخبار