در همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان مطرح شد

خانواده، قوی ترین عامل پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان

همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزی به همت شبکه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش شهرستان شهرضا در تالار فرهنگی فجر شهرضا با حضور مدیران مدارس برگزار شد.

آخرین اخبار