تصاویر گردن زدن افسر نفوذی توسط جلاد داعش +۱۸

یکی از نیروهای ارتش عراق که با پیوستن به عناصر داعش ضربات مهلکی را بر آنها وارد کرده بود روز جمعه به دست جلاد این گروه جنایتکار به شهادت رسید.

آخرین اخبار