انهدام بزرگترین مرکز اطلاعاتی داعش و هلاکت افسران بعثی و عرب در فلوجه

منابع عراقی از انهدام بزرگترین مرکز اطلاعاتی داعش و هلاکت افسران بعثی و عرب، پاکسازی مناطق البوحمدان و البوعیسی در شمال فلوجه خبر دادند.

آخرین اخبار