مرکز آمار:

سوخت رکورد گرانی را شکست+جدول

زارش مرکز آمار ایران از تغییر قیمت بیش از ۳۰ گروه کالایی در یک سال اخیر نشان می دهد، قیمت آب، برق و سوخت با رشد ۳۰.۱ درصد رکورددار گرانی‌هاست.

آخرین اخبار