اگاهی کاربران کروم، از وجود بدافزارها پیش از لود شدن وبسایت ها

شمار وبسایت های آلوده به بدافزار در فضای مجازی کم نیست.این نرم افزارهای مخرب به صورت غیر عمد و به خاطر وجود افزونه های نامناسب در تارنماها لانه می کنند

آخرین اخبار