بخش پاتولوژی آزمایشگاه بیمارستان امیرالمومنین افتتاح شد

رئیس بیمارستان‌های شهرضا گفت: با افتتاح بخش پاتولوژی آزمایشگاه بیمارستان امیرالمومنین زمینه خدمات رسانی سریع به قشر نیازمند جامعه با تعرفه دولتی فراهم آمد.

آخرین اخبار