دندان‌های تیز سرمایه‌گذاران خارجی و بدن نحیف بازارهای ایران

تمایل شدید سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران فرصتی است تا با بهره‌جویی درست از آن برای محکم کردن پایه‌های اقتصاد نهایت استفاده را کرد.

آخرین اخبار