وزارت اقتصاد ژاپن خبر داد

افزایش ۳۴درصدی واردات نفت ژاپن از ایران در ماه نخست ۲۰۱۵

واردات نفت ژاپن از ایران در نخستین ماه ۲۰۱۵ با رشد ۳۴درصدی نسبت به ماه قبل از آن مواجه شد و به ۱۹۲هزار بشکه در روز رسید.

آخرین اخبار