جلسه خصوصی ربیعی با طیب‌نیا؛ مزد کارگران ۲۶۰هزار تومان افزایش‌ می‌یابد؟

سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان این که اختلاف نظر سر فرمول وجود دارد، گفت: فرمول افزایش ۲۶۰هزار تومانی مزد ۹۴ فرداشب مشخص می‌شود.

آخرین اخبار