مصرف بنزین صعودی شد

با تصمیم دولت مبنی بر تک نرخی کردن بنزین مصرف این حامل روند صعودی به خود گرفت،این در حالی است که با سهمیه بندی بنزین آزاد می توان مانع افزایش قاچاق سوخت شد.

آخرین اخبار