رکورد تزریق گاز به میدا‌ن‌های نفتی شکست اما برنامه محقق نشد

علی‌رغم شکسته شدن رکورد تزریق گاز به میدان‌های نفتی هنوز برنامه تزریق گاز به میدان‌هایی که در نیمه دوم عمر خود هستند، محقق نشده است.

آخرین اخبار