افزایش یارانه در سال ۹۳

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از افزایش یارانه اقشار ضعیف در سال ۹۳ خبر داد و در ادامه تکلیف داوطلبان استخدام در استانداری‌ها را مشخص کرد‎.

آخرین اخبار