احتمال افزایش ۱۵ درصدی کرایه تاکسی

دبیر کانون انجمن های صنفی شرکتهای کرایه شهری گفت: احتمال می دهیم با توجه به وضعیت بنزین افزایش ۱۵ درصدی کرایه تاکسی ها را داشته باشیم.

آخرین اخبار