کارمزد خدمات بانکی اجتناب‌ناپذیر است

رئیس کل بانک مرکزی گفت: کارمزد خدمات بانکی اجتناب‌ناپذیر است و برای به روز شدن خدمات، استفاده‌کننده باید هزینه را پرداخت کند.

رئیس کل بانک مرکزی

افزایش ۵ درصدی رشد اقتصادی در سال جاری/بررسی افزایش وام مسکن در بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه امسال به رشد اقتصادی صفر درصد می‌رسیم، گفت: طرح ۶ برابر شدن ودیعه مسکن در بانک مرکزی در حال بررسی است.

آخرین اخبار