سرنوشت نامعلوم متقاضیان

مسکن مهر پردیس در ایستگاه افزایش قیمت مجدد، افزایش ۸۰ درصدی تا کجا ادامه دارد؟

به گزارش نسل بیدار ، در حالی که بسیاری از گروه های کم درآمد جامعه خود را آماده می کردند تا با سپردن ۱۵ میلیون تومان آورده نقدی و ۲۵ میلیون تومان وام، صاحب خانه شوند ودر مسکن مهر، واحدهایی مناسب با تجهیزات کامل و قیمتی حدود ۴۰ میلیون تومان در مجموع تحویل بگیرند، اما […]

آخرین اخبار