تودی‌زمان:

نفوذ فزاینده ایران در خاورمیانه ترکیه را به حاشیه رانده است

یک روزنامه ترکیه‌ای در گزارشی نوشت که با افزایش نفوذ ایران در خاورمیانه، نقش ترکیه در تحولات منطقه در حال به حاشیه رانده شدن است.

آخرین اخبار