یک فعال بازار کار مطرح کرد

چانه‌زنی برسر رشد ۱۷تا۳۰ درصدی دستمزد ۹۴ کارگران

فعال بازار کار در تشریح ضعف های شورای عالی کار در تعیین دستمزد گفت: بحث در حال حاضر بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان چانه‌زنی بین عدد ١٧ تا ۳۰ درصد است.

آخرین اخبار