احتمال دارد سربازی بیشتر از ۲۴ ماه شود

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی کردستان گفت: با توجه به سقف نیاز نیروهای نظامی و انتظامی و کاهش تعداد مشمولین سربازی سقف خدمت در آینده به بیش از ۲۴ ماه تغییر خواهد کرد.

آخرین اخبار