سخنگوی وزارت ارشاد:

جلسه جنتی با وزیرکشور در مورد برگزاری کنسرت ها

سخنگوی وزارت ارشاد گفت: آقای جنتی جلسه ای را با وزیر کشور برگزار کردند که دراین جلسه هماهنگی هایی در خصوص بحث کنسرتها انجام شد که امید واریم مثمر ثمر باشد.

آخرین اخبار