محمدباقر نوبخت:

قرار نیست یارانه تولید را به وزیر صنعت بدهیم؛ نعمت‌زاده مصاحبه‌های شائبه‌دار نکند

رئیس سازمان مدیریت در واکنش به انتقادات وزیر صنعت به عدم‌پرداخت یارانه تولید گفت: قرار نیست یارانه تولید را به وزیر صنعت بدهیم.

آخرین اخبار