پیشنهاد وام ۱۲میلیونی خودرو و ۷میلیونی کالا روی میز شورای پول و اعتبار

در پی تصویب تغییر سقف وام خودرو و خرید کالا در کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی این پیشنهاد به شورای پول و اعتبار رفته است.

آخرین اخبار