فرماندار شهرضا خواستار شد:

از گران فروشی اجناس در شهرضا جلوگیری شود

فرماندار شهرضا گفت: بعد از اجرای مرحله دوم قانون هدفمند سازی یارانه ها شاهد افزایش قیمت ها در بازار هستیم و باید از گران فروشی اجناس در شهرستان شهرضا جلوگیری شود.

آخرین اخبار