تشکیل صف کامیون‌ها در مرز ایران-ترکیه

مدیرکل دفتر ترانزیت با بیان این‌که به دلیل ظرفیت پایین جایگاه سوخت ترکیه درمرز این کشورصف کامیون‌های ترانزیتی تشکیل شده،گفت:تردد کامیون‌های ایرانی عادی است.

طیب نیا اعلام کرد:

افزایش قیمت سوخت در سال ۹۳ با شیب “بسیار محدود، ملایم و تدریجی”/ یارانه هیچ فردی را اجباری حذف نمی‌کنیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزایش قیمت حامل های انرژی در سال ۹۳ را با شیب “بسیار محدود، ملایم و تدریجی” اعلام کرد و گفت: ما نمی خواهیم افزایش درآمدهای مالیاتی را با افزایش نرخ مالیات محقق کنیم، حتی در پی کاهش نرخ مالیات هم هستیم اما می خواهیم پایه های مالیاتی را توسعه دهیم.

آخرین اخبار