پیشنهاد وام ۱۲میلیونی خودرو و ۷میلیونی کالا روی میز شورای پول و اعتبار

در پی تصویب تغییر سقف وام خودرو و خرید کالا در کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی این پیشنهاد به شورای پول و اعتبار رفته است.

عضو کارگروه مشترک مجلس و شورای رقابت خبر داد:

اعلام نتیجه نهایی قیمت خودرو ؛۲۰ مرداد

عضو کمیسیون صنایع مجلس از برگزاری سه جلسه این کارگروه برای بازنگری در قیمت خودروها خبر داد و گفت: نظر نهایی این کارگروه حدود ۲۰ مرداد اعلام خواهد شد.

آخرین اخبار