استخوان‌ ایرانیان با قد کشیدن شیر کوتاه می شود

با اعلام افزایش ۱۰ درصدی قیمت سه محصول لبنی پرمصرف با مجوز دولت می توان گفت که دولت با فشار دامداران به استقبال گرانی لبنیات رفته است.

آخرین اخبار