فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها چراغ خاموش کلید خورد

افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت برق از ابتدای اسفند نشان میدهد که دولت رسماً فاز سوم هدفمندی یارانه ها را کلید زده است.

آخرین اخبار