رئیس انجمن آردسازان ایران خبر داد

قیمت آزاد نان کیلویی ۲۶۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان

رئیس انجمن آردسازان ایران گفت: دولت هیچ تکلیف و برنامه ای برای منطقی کردن (افزایش) قیمت آرد به تولید کنندگان آرد ارائه نکرده است.

آخرین اخبار