وعده دولت درباره عدم افزایش قیمت‌ها

معاون اول رئیس جمهور گفت: در مورد هدفمندی یارانه‌ها سیاست‌ها نهایی نشده و وقتی نهایی شد به اطلاع مردم رسانده می‌شود و یقینا در افزایش قیمت‌ها هیچ حرکت شوک آوری انجام نمی‌دهیم.

آخرین اخبار