معاون بازرسی سازمان حمایت:

برخورد قانونی با شرکت متخلف در افزایش قیمت محصولات لبنی

معاون بازرسی سازمان حمایت گفت: فقط یک شرکت آن هم به صورت محدود اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده بود که برخورد قانونی با آن انجام شد.

آخرین اخبار