دولت روحانی سر مردم کلاه می‌گذارد

کارشناس مسائل سیاسی گفت: دولت هزینه پرداخت یارانه را از طریق افزایش قبوض تامین می‌کند به نحوی می‌شود گفت دولت سر مردم کلاه می‌گذارد.

آخرین اخبار