افزایش غیر قانونی نرخ کرایه تاکسی و سرگردانی مردم در قیمت‌های متفاوت

همه ساله و در ایام نوروز افزایش غیر قانونی نرخ کرایه تاکسی به یکی از دغدغه های اصلی مردم تبدیل می شود این روزها هم مردم شهرضا با افزایش بی رویه نرخ کرایه تاکسی از سوی اکثر راننده های تاکسی مواجه هستند.

آخرین اخبار