مدیرعامل شرکت ملی گاز خبر داد

سال آینده قطعی گاز نداریم

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: از سال ۹۴ پیش‌بینی می‌شود با تدابیر اتخاذشده در زمینه تولید و تأمین، قطعی گاز در سراسر کشور نخواهیم داشت.

آخرین اخبار