ایران و روسیه در حال مذاکره برای دستیابی به یک توافق نفتی بزرگ

خبرگزاری رویترز از مذاکرات ایران روسیه برای دستیابی به توافق برای افزایش صادرات نفت ایران به روسیه خبر داد.

آخرین اخبار