راهکار زنگنه برای افزایش صادرات نفت چیست؟

اظهارات اخیر وزیر نفت در خصوص قیمت‌های جهانی نفت این سوال را مطرح می‌کند که برنامه وزیر نفت برای افزایش صادرات نفت در شرایط تحریم چیست؟

آخرین اخبار