دامپینگ شرکت عرب برای به دست گرفتن بازار روغن ایران

این روزها تولیدکنندگان روغن در حالی با انباشت محصولات خود روبرو هستند که یک شرکت متعلق به سهامدار عربستانی در تلاش برای افزایش سهم خود در بازار ایران است.

آخرین اخبار