تأکید روانچی بر لغو تحریم‌ها در ابتدای اجرای توافق جامع

معاون اروپا وزارت خارجه در دیدار با رئیس کمیسیون گردشگری مجلس آلمان مواضع کشورمان را در خصوص مذاکرات هسته‌ای تشریح کرد.

آخرین اخبار