کارگاه آموزشی بهداشت و اصول ایمنی محیط کار برگزار شد

کارگاه آموزشی بهداشت و اصول ایمنی محیط کار عوامل اجرایی پیمانکار و پرسنل شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان شهرضا برگزار شد.

آخرین اخبار