معاون شرکت مخابرات اعلام کرد:

برنامه مخابرات برای افزایش سرعت اینترنت

معاون شرکت مخابرات ایران مهمترین برنامه این شرکت را در سال ۹۳ افزایش سرعت و کیفیت سرویس اینترنت پرسرعت عنوان کرد و گفت: با برنامه ریزیهای تشویقی درصدد هستیم ADSL را به همه خانه ببریم.

آخرین اخبار