شلیک به ۱۰۸ شهروند آمریکایی طی ۳ روز گذشته

بحران آمریکا طی روزهای موسوم به «یادبود» به خشونت و قتل عام شهروندان کشیده شده است.

آخرین اخبار